#ΚΡΙΣΕΙΣΠΑΝΙΚΟΥ #ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΚΡΙΣΗΣ #ΠΩΣΝΑ #ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑΚΡΙΣΗΣΠΑΝΙΚΟΥ #ΞΕΡΟΣΤΟΜΑ #ΥΔΡΩΤΑΣ #ΖΑΛΗ #ΠΟΝΟΣΣΤΟΣΤΗΘΟΣ #ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ #ΜΟΥΔΙΑΣΜΑ #ΝΑΥΤΙΑ #ΤΡΟΜΟΣ #ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΑΝΑΠΝΟΗ