Πες μου πώς να γράψω μια καλή έκθεση!

πώς να γράψω μια καλή έκθεση – Θέλοντας να βοηθήσουμε τους φίλους μας μαθητές σκεφτήκαμε πως θα είναι χρήσιμο να δώσουμε μερικές οδηγίες για το πώς να πώς να γράψω μια καλή έκθεση ιδεών,μιας και όλους μας ταλαιπωρούσε το συγκεκριμένο κομμάτι.Τα βήματα είναι τα εξής:

Πρώτο βήμα: 

-διαβάζω προσεκτικά το θέμα

-υπογραμμίζω το/τα ζητούμενα 
           

Δεύτερο βήμα:  

καταιγισμός ιδεών με την παρακάτω μέθοδο

–  στον κύκλο γράφω το ζητούμενο (επιγραμματικά)

–  στα βέλη, καταγράφω τις ιδέες μου (επιγραμματικά)

 Τρίτο βήμα:

– αξιολογώ τις ιδέες μου ( να είναι σχετικές με το ζητούμενο και να μην αλληλοκαλύπτονται)

-τις αριθμώ με λογική σειρά

Τέταρτο βήμα:

 -επισημαίνω το επικοινωνιακό πλαίσιο και επιλέγω το αντίστοιχο ύφος

Πέμπτο βήμα:

 -γράφω τον πρόλογο

Έκτο βήμα:

-κάθε ιδέα του σχεδιαγράμματος γίνεται θεματική περίοδος και την αναπτύσσω

Έβδομο βήμα:

 -κλείνω την έκθεσή μου με τον επίλογο

 ΠΡΟΣΕΧΩ:

1. τη δομή της παραγράφου μου (θεματική περίοδο, λεπτομέρειες, κατακλείδα) και την επαρκή ανάπτυξη και τεκμηρίωση των ιδεών μου.

2. τη σύνδεση παραγράφων και προτάσεων

3. την ακρίβεια, σαφήνεια και φυσικότητα του λόγου μου

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!!

Ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια την κα  Κ.Μ., φιλόλογο!!!

2 comments

  1. χαρης says:

    Ευχαριστώ πάρα πολύ!!! Αντιμετώπιζα μεγάλη δυσκολία να γράψω εκθέσεις αλλά τώρα μου φαίνεται πανεύκολο! :))

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *